Joost Kramer

Joost
Kramer

Jurist Ondernemingsrecht

JJK, BLOEMENDAAL

WERKTE BIJ Advocatuur (Houthoff Buruma), General Counsel (PaperlinX), Company Secretary (GustoMSC)

Samenwerkingsovereenkomsten Aandeelhoudersconflicten Joint ventures Commerciële contracten Managementovereenkomsten

Aandeelhouders Familiebedrijven Bestuurders en Commissarissen DGA Investeerders

Aansprakelijkheidsrecht Ondernemingsrecht Contractenrecht

Samenwerkingsovereenkomsten Aandeelhoudersconflicten Joint ventures Commerciële contracten Managementovereenkomsten

10 tot 15 jaar

Engels

Analytisch Strategisch Diplomatiek

  • Inrichten juridische structuur
  • Taken en bevoegdheden ondernemingsleiding
  • Ondersteuning RvB,RvC & RvT
  • Contracten & geschillen

Aandeelhouders Familiebedrijven Bestuurders en Commissarissen DGA Investeerders

  • Uurtarief: € 220
  • Fixed fee (bespreekbaar): Ja
  • Kantoorkosten: Nee
Ik adviseer aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en toezichthouders over ondernemingsrechtelijke en governance kwesties. Daarbij staat het beter functioneren van de ondernemingsleiding binnen het speelveld van corporate governance, risk en compliance centraal. Met een verbeterd bestuur en toezicht kan aansprakelijkheid bij de ondernemingsleiding voorkomen worden. Van belang is de juiste verhouding tussen de diverse stakeholders, bestuur, advies, toezicht, alsmede de interne juridische huishouding. Concrete aandachtsgebieden zijn derhalve: ondernemingsrechtelijke en corporate governance kwesties, vennootschapsrechtelijke en privaatrechtelijke (commerciële) contracten en corporate litigation.
Gepaste zorgvuldigheid bij toetreden tot raad van commissa...

JJK. ondersteunt kandidaat-commissarissen die willen toetreden tot een RvC bij het b...

Goed bestuur vergt meer aandacht voor reflectie, en histor...

Goed bestuur vergt meer aandacht voor reflectie,en historisch besef.

INLEIDING WET BESTUUR EN TOEZICHT RECHTSPERSONEN (WBTR)

Met het wetsvoorstel Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR-2017) beoogt de ov...

Vergelijk pitches van advocaten via LegalDutch, betaal nooit meer te veel

  • Binnen enkele uren kosteloos reacties van gespecialiseerde advocaten
  • Bespaar tot 50 procent ten opzichte van het direct benaderen van een advocaat.
  • Altijd vooraf duidelijkheid over de kosten. Geen verplichtingen.
Oké, vertel meer

ANDERE MOGELIJKE MATCHES

Maarten Stoop

Maarten

Stoop

Dutch advocaten

Geheimhoudingsovereenkomsten Algemene Voorwaarden Commerciële contracten

Start-ups Aandeelhouders

Jaromir Bugter

Jaromir

Bugter

DVAN Advocaten

Aandeelhoudersconflicten Fusies en overnames Aandelenuitgifte

Investeerders DGA